Keeping an Eye on Your Child's Vision (B4 School Vision Screening) - Samoan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Information in Sāmoan for vision technicians to give to parents/caregivers when the child has passed vision screening for amblyopia (lazy eye), as part of routine Well Child health checks.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet A4
Type
PDF download
HE code
HE2296
Language
Samoan

The full resource:

Mātauina o le va‘ai o mata o lou alo

Su‘esu‘eina o le Va‘ai

O faiga masani a le Well Child, le siakiina pe sa su‘esu‘eina lou alo i le tulaga e ta‘ua o le matamoe po‘o le matapē (amblyopia) ma ia fa‘amautū ai e lē afaina o ia i lea tulaga.

E lē o fa‘afitauli uma tau mata ma le va‘ai e mafai ona iloa i lea su‘esu‘ega.

O nisi o tamaiti e pasi i le su‘esu‘ega lenei, e ono i ai nisi fa‘afitauli tau i le va‘ai a ō latou mata, ma e ono a‘afia ai le latou va‘ai i se taimi mulimuli i le lumana‘i. 

Mātauina o le va‘ai o mata o lou alo

Afai e a‘afia lou alo i ni fa‘afitauli tau i le a‘oa‘oina o ni mea fou po‘o le faitautusi, foliga e telē le tino ma tausaga ae laititi pea i ana aga, taumafai e fa‘apupula ona mata aga‘i i luga pe fa‘asipa foi lona ulu ina ia manino ai lana va‘ai i se mea, pe tigā so‘o lona ulu, o lona uiga, e i ai fa‘afitauli i lana va‘ai.

E lē toe siakiina mata ma le va‘ai a lou alo se ia o‘o i le Tausaga Fitu, o lona uiga la afai e te popole pea i le tulaga o lana va‘ai po‘o ona mata, e tāua lou feiloai i se foma‘i mata po‘o se isi e siakiina le va‘ai o mata.

Afai e moni e i ai se fa‘afitauli o le va‘ai a lou alo, o le vave ona iloa, e matuā aogā tele mo lona a‘oa‘oina ma le tuputupua‘e.

Afai e te lē mautinoa – e lelei ona siaki loa!

Mo nisi fa‘amatalaga e uiga i le su‘esu‘eina o le va‘ai a tamaiti, pe e te mana‘o e lolomi le tusitusiga lenei, asiasi ane i le Upega o Feso‘ota‘iga a le Matagaluega o le Soifua Maloloina: http://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/health-care-services/well-child-tamariki-ora/about-b4-school-check po‘o lou vili foi o le numera e le totogia e 24 itula mo fautuaga tau i le soifua malōlōina, o le Healthline (0800 611 116).