Shoo the Flu flyer - Pasifika design - Tokelauan version - NIP8735TOK

Reviewed
June 2023
This resource relates to the following topics:

As part of the 'By Pacific, For Pacific' campaign, this leaflet why and who can get a flu jab and where to get more information.
Printed copies can be ordered from the National Immunisation Programme Bluestar portal https://portal.bluestar.co.nz/login/moh_vaccine

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2023
Updated
June 2023
Format
A5 leaflet 2-sided
Type
PDF download
HE code
NIP8735TOK
Language
Tokelauan

The full resource:

Shoo the Flu

Fai to tui puipuia o te fulū ke fehoahoani ai koe ki te puipuiga o te ola mālōlō o to kāiga. 

Ko te fai o he tui puipuia o te fulū ko te auala pito hili atu ia ona lelei ke hē maua ai koe i te fulū.

He ā te tatau ai ke fai hoku tui puipuia o te fulū?

Ko te fulū e hē veia ko te fulū mahani. E ono mafai koe ke tauale tigāina ai ma ko iētahi e maua ai e hiki ki te falemai. Ko te fulū e pepehi gofie lele, ko te fai la o te tui puipuia o te fulū e fehoahoani ki te puipuiga o to kāiga ma iētahi tino i loto o te komiuniti, e vēia ko loto o na falehā, galuega pe ko na akoga.

Ko ai te mafai ke tui i te puipuia o te fulū?

E hēai he totogi mo na tamaiti mai te 6 mahina ki te 12 tauhaga, na fafine e manava kīkī, ko na Māoli ma tagata Pahefika mai te 55 tauhaga ki luga, ma ki latou e maua i na tauale e vēia ko te tauale fatu, kaneha, huka, hela, fakatahi ai ma na tauale faka te mafaufau ma ki latou e āfaina i na fuālakau e fakahā pe ko te pia.

E mafai ke fai na tui puipuia o te fulū i te fale talavai pe ko tau fomai.
Fakamolemole kikila ifo ki te laupepa tenei immunise.health.nz/flu pe telefoni ki te numela 0800 28 29 26 mo ni iētahi fakamatalaga.