Healthline flyer - Samoan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Anyone can call Healthline free on 0800 611 116 for health advice and information anytime, 24 hours a day, 7 days a week.

Download resource

Download PDF

Order resource

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet DLE
HE code
HE2591
Language
Samoan

The full resource:

Afai e gasegase oe poo se tasi o lou aiga, ae e te lē o mautonu i le mea e ao ona fai, vili le Healthline.

O le Healthline o se auaunaga faufautua a le soifua maloloina e 24 itula i luga o le telefoni. Matou te avanoa pe afai e te manaomia matou ma e lē TOTOGIA.

O le a tali atu e se tausimai pasi lau valaau ma mafai ona talanoa atu ia te oe ma le faalilolilo e uiga i soo se mataupu tau le soifua maloloina atonu o loo faapopoleina ai oe. O le a fesiligia oe e le tausimai ma tuuina atu ni fautuaga ia te oe i le mea e tatau ona faia loa.

O loo mafai ona avanoa le Healthline i soo se tagata ma e avanoa foi tagata faaliliu upu pe a faatalosagaina.

Mo faamatalaga e faatatau i aiātatau a tagata mama‘i, asiasi i le upega o fesootaiga a le Komesina mo le Soifua Mālōlōina ma Tagata lē Atoatoa le Tino ma le Mafaufau (Health and Disability Commissioner), www.hdc.org.nz.

Mo le auaunaga o fautuaga e lē TOTOGIA, i le 24 itula, valaau le HEALTHLINE i le 0800 611 116.