Newborn Hearing Screening: Referral to an Audiologist - Samoan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Pamphlet in Samoan explaining why further hearing screening tests may be required; the procedures used, including a description of the auditory brainstem response (ABR) test; and what help is available if hearing loss is detected.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2019
Format
Pamphlet DLE
HE code
HE2487
Language
Samoan

The full resource:

Siakiina o Pepe Fou

Siaki fai fua o le soifua malōlōina o lau pepe

Siakiina o le fa‘alogo a lau pepe fou – tu‘uina atu i se foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa

O le siakiina o le fa‘alogo a lau pepe o lo‘o fa‘ailoa mai ai e mana‘omia le toe faia o ni isi siaki. O le a tu‘uina atu oe i se tasi o foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa (audiologist) e faia ni isi siaki ma tu‘uina atu ia te oe ni isi fautuaga.

Aiseā e toe mana‘omia ai le toe faia o siaki a la‘u pepe?

O ni isi o pepe e toe mana‘omia le toe faia o ni isi siaki ona o le siaki muamua e le‘i malosi ni fa‘ailoga na maua mai ai i le tasi o taliga po‘o taliga uma e lua. E ono tupu lenei tulaga talu ai:

  • e le‘i to‘a ma filemū si au pepe
  • sa tele le leoleoā i totonu o le potu siaki
  • sa iai ni vai i totonu o le taliga ogātotonu a lau pepe
  • e ono iai se a‘afiaga o le fa‘alogo a lau pepe.

O se tasi o foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa o le a ia faia se siaki māe‘ae‘a e siaki lelei ai le fa‘alogo a lau pepe ma talanoa atu ia te oe i fa‘ai‘uga o nei siaki.

E tāua tele lou fa‘atasi atu i le taimi fa‘atūlagaina mo oe. O se auala sili lea ona lelei e fa‘amautinoa ai le tūlaga o le fa‘alogo a lau pepe.

O ā ni gāluega o le a faia e le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa?

 

Photo of a baby wearing a small earpiece.

O le a faia e le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa ni isi o su‘esu‘ega au‘ili‘ili e aofia ai tali e sau mai le fai‘ai (auditory brainstem response (ABR)). E tai tutusa lava ma le siaki sa faia muamua ae fai si umi atu ona fa‘atino le siaki lea. O mea faigaluega fa‘apitoa (sensors) o le a fa‘apipi‘i lea i le ulu o lau pepe ma leo mālū ese‘ese o le a tāina i totonu o mea fa‘alogologo fa‘apitoa (special earphones). O le tali mai a lau pepe i le leo lemū, leo feoloolo ma le leo tele o le a su‘esu‘eina – tatou te fa‘alogoina nei itū‘āiga leo pe a talanoa tagata ese‘ese.

E fa‘apefea ona ou tāpenaina la‘u pepe mo le taimi fa‘atūlagaina ma le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa?

Photo of a baby lying down, wearing earphones and sensors on its head.

E mana‘omia le moe o lau pepe i le taimi e fai ai le siaki. E lelei lou alu vave ae le‘i o‘o i le taimi fa‘atūlagaina mo le fafagaina ma fa‘amoe lau pepe pe a e taunu‘u. Ia fa‘aavanoa se taimi umi mo lenei siaki – e te ono iai i le siaki i le taeao atoa po‘o le aoauli atoa fo‘i. E mafai ona auai lou to‘alua po‘o se isi tagata lagolago.

 

E fa‘apefea pe afai e fai mai le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa e leai ni fa‘ailoga e iloa ai e leaga le fa‘alogo a la‘u pepe?

E tusa lava pe ua pāsia e le siaki a le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa lau pepe, e ono mafai lava ona toe a‘afia le fa‘alogo i se taimi mulimuli. E ono fautuaina oe ina ia toe siaki le fa‘alogo a lau pepe pe afai e iai ni fa‘afitāūli. O le a fa‘ailoa atu ia te oe e le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa pe e toe mana‘omia se faia o se isi taimi fa‘atūlagaina mo se isi siaki mulimuli.

O le a le mea e tupu pe a fa‘apea mai le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa ua āfāina le fa‘alogo a la‘u pepe?

Afai e fa‘ailoa mai i su‘esu‘ega ua leaga le fa‘alogo a lau pepe, o le a talanoa atu loa le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa e uiga i ni fesoasoani o lo‘o avanoa mo lou aiga. O le gālulue fa‘atasi, o le a mafai ai ona e faia ni fuafuaga mo le isi mea e te mana‘o e fai. E sili ona amata ona faia fuafuaga i se taimi vave e fesoasoani i le fa‘alauteleina o le gagana a‘oa‘o a lau pepe ma metotia o lona ola tuputupu a‘e.

O ā ni fesoasoani o maua?

O le a va‘aia oe ma lau pepe e le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa mo ni isi siaki fa‘atūlagaina ina ia mafai ona malamalama atili fa‘atasi ai i le fa‘alogo a lau pepe. E ono tu‘uina atu oe e lau foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa i se tagata Faufautua mai le Matāgāluega o A‘oga (Ministry of Education Adviser). O tagata Faufautua ua iai le tomai ma le agava‘a fa‘apitoa e fesoasoani lea i tamaiti e leaga po‘o a‘afia le fa‘alogo ma ō latou ‘āiga.

O Matāgāluega a le Soifua Malōlōina ma A‘oga ua latou mātāuina ma va‘ava‘aia le polokalame o le Siakiina o le Fa‘alogo a Pepe Fou o le Lalolagi fa‘apea le polokalame o le Puipuia Vave.

O a fa‘amatalaga e aoina ma fa‘apefea lona fa‘aaogaina?

O le isi vaega o lenei siaki, o fa‘amatalaga e mana‘omia e le polokalame e uiga ia te oe ma lau pepe ua aoina lea e le falema‘i a lou pitonu‘u ma le Matāgāluega a le Soifua Maloloina.

O fa‘amatalaga e aoina e aofia ai igoa, aso fanau o le pepe, fa‘amatalaga mo feso‘ota‘iga, tagatanu‘u, igoa o lau foma‘i ma isi tagata tautua, fa‘amatalaga o siaki o le fa‘alogo ma i‘uga. Ua fa‘aaogaina e:

  • siaki ai ua uma ona ofaina le siaki o le fa‘alogo mo pepe
  • avatu ai i‘uga o siaki i le foma‘i fa‘aleaiga ma isi tagata tautua mo failele ma le soifua malōlōina
  • va‘ava‘aia, su‘esu‘e ma sāunia ripoti o le polokalame siaki.

O nei fa‘amatalaga ua fa‘amauina lea i le polokalame fa‘akomepiuta mo le atunu‘u atoa ma e ono mafai ona fetufaa‘i ma isi polokalame o fa‘amatalaga o le soifua maloloina o tamaiti fa‘apea le Well Child Tamariki Ora Services e aofia ai ma siaki ua ta'ua o le B4 School Check.

Afai ua maua ane ua a‘afia le fa‘alogo a lau pepe, o le a tufa atu loa lenei fa‘amatalaga i le Matāgāluega o A‘oga ina ia mautinoa ai le latou ofaina atu ia te oe ma lau tama o auaunaga mo le puipuiga. O nei fa‘amatalaga o le a tufa atu fo‘i i le Deafness Notification Database.

E leai ni ripoti fa‘asalalau o le a fa‘ailoa ai oe po‘o lau pepe i so‘o se auala.

Mo ni isi fa‘amatalaga

Afai e iai ni isi au fesili fa‘amolemole e fa‘ailoa i le ta‘ita‘i o tautua mo failele po‘o le tagata na faia le siaki o le fa‘alogo.

Mo ni isi fa‘amatalaga i fa‘amaumauga fa‘akomepiuta e fetufaa‘i o le a maua lea i le http://ithealthboard.health.nz/our-programmes.

O au aiā tatau

O au aiā tatau ua puipuia lea i lalo o le tulafono o Health and Disability Services Consumers‘ Rights.

Mo nisi fa‘amatalaga silasila i le upega o feso‘ota‘iga www.hdc.org.nz.

O le tulafono o le Health Information Privacy Code ua puipuia ai fa‘amatalaga e patino ia te oe lava ma ua iai lau aiā tatau e mafai ai ona e maua ia fa‘amatalaga ma fa‘asa‘o ni mea o sese. Mo nisi fa‘amatalaga silasila i le upega o feso‘ota‘iga  www.privacy.org.nz.

O siaki e faia e ala lea i le Well Child Tamariki Ora e aofia ai ni fesili mo mātua e uiga i le alualu i luma o le fa‘alogo, tautala ma le gagana a ā latou pepe. Afai e iai ni ou pōpōlega e uiga i le fa‘alogo po‘o le tali mai a lau tama, e tāua tele lou fa‘atalatalanoa i le foma‘i pasi a le Well Child, le faia‘oga o le a‘oga amata po‘o lau foma‘i masani.

Mo nisi fa‘amatalaga e uiga i le siakiina o le fa‘alogo a pepe fou, asiasi ane i le upega o feso‘ota‘iga a le www.nsu.govt.nz.