Ko e ‘uluaki fakakaukau ki he me‘atokoni ma ‘a e longa‘i pepe Pasifiki ‘oku māhina 6-8 Food ideas for Pacific babies Tongan HE2680

Reviewed
May 2024
This resource relates to the following topics:

Meal ideas for Pacific babies and toddlers from 6 to 8 months old. Includes Pacific meal ideas for babies learning to eat, tailored to their age and stage. This resource was co-produced with the Pacific community and uses Pasifika design.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
May 2024
Updated
May 2024
Format
Online only
HE code
HE2680
Language
Tongan
Available languages

The full resource:

Ko e fakakaukau ‘o e me‘atokoni ma ‘a e longa‘i pēpē ‘a e Pasifiki ‘oku māhina 6-8

Hili ‘a e uike ‘e 1-2 ‘a e ma’u me’atokoni vaivai kuo momosi ‘a e longa’i pēpē.
‘E malava ke ke kamata hono fafanga’aki ‘a e me’atokoni kuo o’i, vaivai mo molū pe ko ha me’atokoni ‘oku momoho pea molū.

 • Polisi kuo fakataha’i mo epinati pata pea mo e iokati
 • Ki’i konga puaka moho kuo momosi fakataha mo e pateta pea mo e la’i silivapiiti
 • Konga ika moho kuo momosi fakataha mo e konga koane melie mo e siane mata kuo moho
 • Siliolo uite pea mo e iokati fakataha mo e fua’i’akau piisi kuo momosi
 • Ki’i konga puaka moho kuo momosi fakataha mo e piini ke ma’u’aki ‘a e konga kumala
 • Konga moa moho kuo kale’i pea momosi fakataha mo e laise ‘a e longa’i fānau. Pea mo e konga kiwi.
 • Koko alaisa kuo momosi fakataha mo e siane momoho
 • Ki’i konga ika moho ’oku momosi fakataha mo e piisi pea ma’u ‘aki ‘a e
  konga hina
 • Supo konga pulu pea mo e konga manioke
 • Ika kuo momosi fakataha mo e lau’ilū pea mo e siane mata kuo moho
 • Fo’i moa ne tā ‘o fakapaku ke ma’u ‘aki ‘a e konga talo mo e kongokonga kāloti
  kuo moho
 • Me’atahi kuo momosi fakataha mo e ki’i supo kumala pea mo e polokolii

‘E malava ke ke fakalahi ke ma’u me’atokoni me’akai tu’o 2 ‘I he ‘aho – ka kuo pau ke ‘oua ‘e tanaki ki ai ha me’atokoni ‘oku mahu ai ‘a e suka ngaahi pe masima.