Ko e ‘uluaki fakakaukau ki he me‘atokoni ma ‘a e longa‘i pepe Pasifiki ‘oku māhina 8-10 Food ideas for Pacific babies Tongan HE2681

Reviewed
May 2024
This resource relates to the following topics:

Meal ideas for Pacific babies and toddlers from 8 to 10 months old. Includes Pacific meal ideas for babies learning to eat, tailored to their age and stage. This resource was co-produced with the Pacific community and uses Pasifika design.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
May 2024
Updated
May 2024
Format
Online only
HE code
HE2681
Language
Tongan
Available languages

The full resource:

Ko e fakakaukau ‘o e me‘atokoni ma ‘a e longa‘i pēpē ‘a e Pasifiki ‘oku māhina 8-10

Tanaki atu ki he pateta kuo momosi pe o‘i mo e ngaahi me‘atokoni molū, ‘e malava pe ke ke kamata ke ‘oange ha ngaahi me‘atokoni ‘oku malava pe ‘a e fānau ‘o puke ‘i honau nima ke nau ma‘u kau ai ‘a e me’atokoni ‘oku mata pe ko e me’atokoni kuo tofitofi iiki.

 • Konga puaka kuo momosi iiki ‘o nutolo‘i mo e vesitapolo
 • Fua‘imoa haka, kongokonga ‘apele mo e kongokonga pateta moho
 • Tuna, vesitapolo mo e laise
 • Fua‘i moa kuo fakapaku fakataha mo e laise pea mo e vesitapolo
 • Kakano‘i ma, siisi kuo tama pea mo kongokonga temata
 • Polisi mo e fua‘i‘akau piisi
 • Kakano‘i manu kuo momosi pea mo e paasita fakataha mo e vesitapolo
 • Kongokonga pulu mo emanioke moho mo e piisi kuo momosi
 • Hikingaua laise mo e siane momoho
 • Pinati pata mo e kongokonga siane momoho pea mo e kuleka
 • Kongokonga kaka no‘i ika, sālati mo e siane mata kuo moho
 • Pinati pata mo e tousipea mo e kāloti kuo momosi

‘E malava pe ke ‘oange ‘a e me‘atokoni tu‘o 3 he ‘aho, kimu‘a ‘i hono fakahuhu pe ko e hina hu‘akau