Newborn Hearing Screening: Referral to an Audiologist - Samoan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Pamphlet in Samoan explaining why further hearing screening tests may be required; the procedures used, including a description of the auditory brainstem response (ABR) test; and what help is available if hearing loss is detected.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2019
Format
Pamphlet DLE
Type
PDF download
HE code
HE2487
Language
Samoan

The full resource:

Siakiina o Pepe Fou

Siaki fai fua o le soifua malōlōina o lau pepe

Siakiina o le fa‘alogo a lau pepe fou – tu‘uina atu i se foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa

O le siakiina o le fa‘alogo a lau pepe o lo‘o fa‘ailoa mai ai e mana‘omia le toe faia o ni isi siaki. O le a tu‘uina atu oe i se tasi o foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa (audiologist) e faia ni isi siaki ma tu‘uina atu ia te oe ni isi fautuaga.

Aiseā e toe mana‘omia ai le toe faia o siaki a la‘u pepe?

O ni isi o pepe e toe mana‘omia le toe faia o ni isi siaki ona o le siaki muamua e le‘i malosi ni fa‘ailoga na maua mai ai i le tasi o taliga po‘o taliga uma e lua. E ono tupu lenei tulaga talu ai:

  • e le‘i to‘a ma filemū si au pepe
  • sa tele le leoleoā i totonu o le potu siaki
  • sa iai ni vai i totonu o le taliga ogātotonu a lau pepe
  • e ono iai se a‘afiaga o le fa‘alogo a lau pepe.

O se tasi o foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa o le a ia faia se siaki māe‘ae‘a e siaki lelei ai le fa‘alogo a lau pepe ma talanoa atu ia te oe i fa‘ai‘uga o nei siaki.

E tāua tele lou fa‘atasi atu i le taimi fa‘atūlagaina mo oe. O se auala sili lea ona lelei e fa‘amautinoa ai le tūlaga o le fa‘alogo a lau pepe.

O ā ni gāluega o le a faia e le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa?

 

Photo of a baby wearing a small earpiece.

O le a faia e le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa ni isi o su‘esu‘ega au‘ili‘ili e aofia ai tali e sau mai le fai‘ai (auditory brainstem response (ABR)). E tai tutusa lava ma le siaki sa faia muamua ae fai si umi atu ona fa‘atino le siaki lea. O mea faigaluega fa‘apitoa (sensors) o le a fa‘apipi‘i lea i le ulu o lau pepe ma leo mālū ese‘ese o le a tāina i totonu o mea fa‘alogologo fa‘apitoa (special earphones). O le tali mai a lau pepe i le leo lemū, leo feoloolo ma le leo tele o le a su‘esu‘eina – tatou te fa‘alogoina nei itū‘āiga leo pe a talanoa tagata ese‘ese.

E fa‘apefea ona ou tāpenaina la‘u pepe mo le taimi fa‘atūlagaina ma le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa?

Photo of a baby lying down, wearing earphones and sensors on its head.

E mana‘omia le moe o lau pepe i le taimi e fai ai le siaki. E lelei lou alu vave ae le‘i o‘o i le taimi fa‘atūlagaina mo le fafagaina ma fa‘amoe lau pepe pe a e taunu‘u. Ia fa‘aavanoa se taimi umi mo lenei siaki – e te ono iai i le siaki i le taeao atoa po‘o le aoauli atoa fo‘i. E mafai ona auai lou to‘alua po‘o se isi tagata lagolago.

 

E fa‘apefea pe afai e fai mai le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa e leai ni fa‘ailoga e iloa ai e leaga le fa‘alogo a la‘u pepe?

E tusa lava pe ua pāsia e le siaki a le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa lau pepe, e ono mafai lava ona toe a‘afia le fa‘alogo i se taimi mulimuli. E ono fautuaina oe ina ia toe siaki le fa‘alogo a lau pepe pe afai e iai ni fa‘afitāūli. O le a fa‘ailoa atu ia te oe e le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa pe e toe mana‘omia se faia o se isi taimi fa‘atūlagaina mo se isi siaki mulimuli.

O le a le mea e tupu pe a fa‘apea mai le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa ua āfāina le fa‘alogo a la‘u pepe?

Afai e fa‘ailoa mai i su‘esu‘ega ua leaga le fa‘alogo a lau pepe, o le a talanoa atu loa le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa e uiga i ni fesoasoani o lo‘o avanoa mo lou aiga. O le gālulue fa‘atasi, o le a mafai ai ona e faia ni fuafuaga mo le isi mea e te mana‘o e fai. E sili ona amata ona faia fuafuaga i se taimi vave e fesoasoani i le fa‘alauteleina o le gagana a‘oa‘o a lau pepe ma metotia o lona ola tuputupu a‘e.

O ā ni fesoasoani o maua?

O le a va‘aia oe ma lau pepe e le foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa mo ni isi siaki fa‘atūlagaina ina ia mafai ona malamalama atili fa‘atasi ai i le fa‘alogo a lau pepe. E ono tu‘uina atu oe e lau foma‘i fa‘alogo fa‘apitoa i se tagata Faufautua mai le Matāgāluega o A‘oga (Ministry of Education Adviser). O tagata Faufautua ua iai le tomai ma le agava‘a fa‘apitoa e fesoasoani lea i tamaiti e leaga po‘o a‘afia le fa‘alogo ma ō latou ‘āiga.

O Matāgāluega a le Soifua Malōlōina ma A‘oga ua latou mātāuina ma va‘ava‘aia le polokalame o le Siakiina o le Fa‘alogo a Pepe Fou o le Lalolagi fa‘apea le polokalame o le Puipuia Vave.

O a fa‘amatalaga e aoina ma fa‘apefea lona fa‘aaogaina?

O le isi vaega o lenei siaki, o fa‘amatalaga e mana‘omia e le polokalame e uiga ia te oe ma lau pepe ua aoina lea e le falema‘i a lou pitonu‘u ma le Matāgāluega a le Soifua Maloloina.

O fa‘amatalaga e aoina e aofia ai igoa, aso fanau o le pepe, fa‘amatalaga mo feso‘ota‘iga, tagatanu‘u, igoa o lau foma‘i ma isi tagata tautua, fa‘amatalaga o siaki o le fa‘alogo ma i‘uga. Ua fa‘aaogaina e:

  • siaki ai ua uma ona ofaina le siaki o le fa‘alogo mo pepe
  • avatu ai i‘uga o siaki i le foma‘i fa‘aleaiga ma isi tagata tautua mo failele ma le soifua malōlōina
  • va‘ava‘aia, su‘esu‘e ma sāunia ripoti o le polokalame siaki.

O nei fa‘amatalaga ua fa‘amauina lea i le polokalame fa‘akomepiuta mo le atunu‘u atoa ma e ono mafai ona fetufaa‘i ma isi polokalame o fa‘amatalaga o le soifua maloloina o tamaiti fa‘apea le Well Child Tamariki Ora Services e aofia ai ma siaki ua ta'ua o le B4 School Check.

Afai ua maua ane ua a‘afia le fa‘alogo a lau pepe, o le a tufa atu loa lenei fa‘amatalaga i le Matāgāluega o A‘oga ina ia mautinoa ai le latou ofaina atu ia te oe ma lau tama o auaunaga mo le puipuiga. O nei fa‘amatalaga o le a tufa atu fo‘i i le Deafness Notification Database.

E leai ni ripoti fa‘asalalau o le a fa‘ailoa ai oe po‘o lau pepe i so‘o se auala.

Mo ni isi fa‘amatalaga

Afai e iai ni isi au fesili fa‘amolemole e fa‘ailoa i le ta‘ita‘i o tautua mo failele po‘o le tagata na faia le siaki o le fa‘alogo.

Mo ni isi fa‘amatalaga i fa‘amaumauga fa‘akomepiuta e fetufaa‘i o le a maua lea i le http://ithealthboard.health.nz/our-programmes.

O au aiā tatau

O au aiā tatau ua puipuia lea i lalo o le tulafono o Health and Disability Services Consumers‘ Rights.

Mo nisi fa‘amatalaga silasila i le upega o feso‘ota‘iga www.hdc.org.nz.

O le tulafono o le Health Information Privacy Code ua puipuia ai fa‘amatalaga e patino ia te oe lava ma ua iai lau aiā tatau e mafai ai ona e maua ia fa‘amatalaga ma fa‘asa‘o ni mea o sese. Mo nisi fa‘amatalaga silasila i le upega o feso‘ota‘iga  www.privacy.org.nz.

O siaki e faia e ala lea i le Well Child Tamariki Ora e aofia ai ni fesili mo mātua e uiga i le alualu i luma o le fa‘alogo, tautala ma le gagana a ā latou pepe. Afai e iai ni ou pōpōlega e uiga i le fa‘alogo po‘o le tali mai a lau tama, e tāua tele lou fa‘atalatalanoa i le foma‘i pasi a le Well Child, le faia‘oga o le a‘oga amata po‘o lau foma‘i masani.

Mo nisi fa‘amatalaga e uiga i le siakiina o le fa‘alogo a pepe fou, asiasi ane i le upega o feso‘ota‘iga a le www.nsu.govt.nz.