Founga hono ngaohi e me‘akai Pasifiki, ke kei ifo pe, kae toe tokoni ki he mo‘ui lelei ange hotau sino How we make our Pacific meals healthier Tongan HE2689

Reviewed
February 2024
This resource relates to the following topics:

Tips and meal ideas for healthy eating based on traditional Pacific dishes.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
February 2024
Updated
February 2024
Format
Online only
HE code
HE2689
Language
Tongan
Available languages

The full resource:

′Oku kehekehe pe e ngaahi fatongia ′o e ngaahi me′akai ′i hotau sino. Ko e ′uhinga ia ′oku fiema′u ai ke tau ma′u ha kalasi kehekehe ′o e me′akai, ′i he ′aho kotoa pe, ka tau mo′ui lelei.

Tanaki ′a e vesitapolo kuo fakapoloka

′Oku ou tānaki ′a e vesitapolo na′e fakapoloka ki he toenga me′akai. Koe′uhī ko e vesitapolo ′oku mahu ′i he faipa ′oku ne tokonia ke fakamākona′i ′a e fānau.

Fakasi′isi′i ′a e ngako ′oku fakatu′utamaki

′Oku tau tokanga’i hotau mafu ′aki hono fakatalatala ′a e ngako me i he kakano′i manu pea mo e kapapulu pea hu′i ′aki ′a e vai ′a e huhua′i niu.

Founga fakalahi ′o e me′atokoni

′Oku hanga ma′u pe ′e hoku famili ′o fakalahi ′a e kakano′i manu kuo momosi ′aki ′a e kapa piini ke tofu pea toe lahi ai ′a e me′atokoni. ′I hono tānaki ko eni ′oku ma′ama′a fakapa′anga ai mo e toe lahi ′a e me′atokoni.

Fakahoko hono teuteu′i ′a e me′atokoni ki he houa ma′u me′atokoni

′I he ′aho Sāpate ′oku ou teuteu′i ai mo hoku ′ofefine ′a e me′a tokoni ho′atā ma′a homau fāmili. Pea me i ai, ′oku fakafaingofua eni ki he taha kotoa lolotonga ′a e uike ′aki hono haka ′a e fua′imoa, tofi ′a e siisi mo e vesitapolo.

Tauhi ′a e vesitapolo ke tolongaange

I he ′eku tupu hake na′a ku manako ke ma′u me′atokoni me i he vesitapolo kuo haka ‘o fu′u moho. Ka ′i he taimi ni ′oku haka pe ′i he taimi nounou pea ma′u me′atokoni me i ai ′oku ke moho ′ota.

Fetongi ′a e masima

Na′e fakahoko mai ′e he ′eku toketā ke fakasi′isi′i ′a e ma′u/kai masima ke tokoni ke nofo ′a e malohi hono tufaki hoku toto ′i he fika lelei pe nomolo. Ko ia ai ′oku ou tānaki ki he ′eku me′atokoni ha huhua′i lēmani, sipaisi, ′akau fakalelei ′a e ifo ′o e me′atokoni ke ne fetokongi ′a e masima.