Ngaahi fakakaukau ki he me‘atokoni ki he fakavaha houa kai ma ‘a e longa‘i fānau Pasifiki ta‘u 1-2 Snack ideas for Pacific toddlers Tongan HE2683

Reviewed
May 2024
This resource relates to the following topics:

Meal ideas for Pacific babies and toddlers from 1 to 2 years old. Includes Pacific meal ideas for babies learning to eat, tailored to their age and stage. This resource was co-produced with the Pacific community and uses Pasifika design.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
May 2024
Updated
May 2024
Format
Online only
HE code
HE2683
Language
Tongan
Available languages

The full resource:

‘E malava ke kamata ‘oange ‘a e ngaahi me’atokoni iiki pe ke fakavaha‘aki ‘a e houa kai ‘a e longa‘i fānau me i ha kulupu me‘akai ‘e 2 ke tokonia ‘e nau mākona.

 • Fua‘imoa ke ma‘u ‘aki ha kāloti mo e siisi kuo tama
 • Kongokonga moa mo e talo na‘e lolo‘i ‘aki ‘a e niu
 • Piisi mo e ‘avoka ne o‘i ‘o vali ‘aki ‘a e keke ngaahi me i he laise
 • Fo‘imoa fakapaku fakataha mo e lau‘i sipinasi pea mo e kongokonga kāloti na‘e haka mao
 • La‘ikeke mo e ‘iokati mo e ‘apele kuo tama 
 • Polokolii mo e koulifalaoa ne ta‘o ‘aki ‘a e siisi
 • Konga ma pakupaku vali‘aki ‘a e pata pinati pea siane momoho kuo tofi ‘o hili ki ai e niu kuo kilisi
 • Fua‘imoa mo e piitiluti takai
 • Kuleka kuo vali ‘aki ‘a e hamasi
 • Kongokonga siane momoho kuo tofi ‘o vali‘aki ‘a e pata pinati pea afuhi ki ai ‘a
 • Ma isite tousi fakataha mo e siisi pea mo e kongokonga kiukamipā
 • Iokati mo e kongokonga kiuii Sanuisi tuna mo e kiukamipā
 • Tousi piini ta‘o mo e siisi
 • Ipu hu‘akau pulu pea mo e konga tousi

‘E malava ke ‘oange ke ma‘u inu ‘a e longa‘i fānau me i he hu‘akau pulu (hina hu‘akau tapuni lanu puluu).