Referral for a Full Assessment (B4 School Vision Screening) - Samoan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Information in Sāmoan for vision technicians to give to parents and caregivers, when screening for ambylopia (lazy eye) as part of routine Well Child health checks indicates the need for further assessment.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet A4
HE code
HE2297
Language
Samoan

The full resource:

Fa‘atonu mo se su‘esu‘ega ato‘atoa o le va‘ai

Su‘esu‘ega o le va‘ai

O lou alo sa su‘esu‘eina lana va‘ai o se vaega o sa‘ili‘iliga masani a le Well Child. Sa iloa mai ia su‘esu‘ega e ono i ai se fa‘afitauli o afaina ai lana va‘ai.

E tāua lou fa‘atulagaina o se taimi e siaki ma sa‘ili‘ili lelei ai le va‘ai a lou alo. O le faiga aupito sili lea e mautinoa ai le tulaga o le va‘ai a lou alo.

O le vave ona iloa o fa‘afitauli o le va‘ai e tāua tele aua e vave maua ai se fesoasoani mo lou alo.

Faia o le siaki ma le sa‘ili‘iliga o le va‘ai a lou alo.

Fa‘atulaga se taimi mo lou alo e su‘esu‘eina ai lana va‘ai i le falema‘i o lata ane, po‘o se foma‘i mata po’o se tagata e va‘ai mata.

Taimi fa‘atulagaina i Falema‘i

  • E mafai ona e fa‘atulagaina i le falemai o lata ane se taimi e su‘esu‘eina ai le va‘ai a lou alo. O le tusi sa auina atu fa‘atasi ma le pepa lenei o fa‘amatalaga, o lo’o au‘ili‘ili atu ai ma le fa‘atulagaina o se taimi e va‘ai ai lou alo.
  • E ono mana‘omia lou fa‘atali mo se avanoa fa‘atulagaina.

Foma‘i-mata ma ē va‘aia mata

  • Siaki i lau tusi telefoni numera e māua ai foma‘i mata i le pitonu‘u o lo‘o e alala ai atoa ma kamupani e i ai tagata fa‘apitoa e va‘aia mata.

Totogi ina o le su‘esu‘ega

O kamupani tuma‘oti e siakiina ma va‘aia mata e totogi le latou ‘au‘aunaga. E tatau ona e siaki muamua pe fia le tau i le taimi e fa‘atulaga ai se taimi e va‘aia ai lou alo.

E i ai se vaegatupe fesoasoani e mafai ona māua e nisi o āiga mo le totogi o lenei su‘esu‘ega. O lea seleni, o se vaega o le fesoasoani e ta’ua o le Fesoasoani mo Mata tioata. O lo‘o avatu fa‘atasi ma lenei pepa o fa‘amatalaga se isi pepa e fa‘amatala atu ai lea vaegatupe fesoasoani.

Mo nisi fa‘amatalaga:

  • Fa‘afeso‘ota‘i le tagata sa fa‘atinoina le su‘esu‘ega o le va‘ai a lou alo – o lo‘o tusi atu i le itu taumatau numera e māua ai. O latou ia e mafai ona fautuaina oe i le fa‘atulagaina o se taimi e va‘ai ai lou alo.
  • Po‘o lou talanoa sa‘o foi i le foma‘i mata, tagata e va‘aia mata, po‘o lau foma‘i.

e uiga i le su‘esu‘ega…

O le Su‘esu‘ega

E mafai ona e fesili i le taimi e fa‘atulaga ai taimi e va‘aia ai lou alo, po‘o le ā le umi e fa‘atino ai le su‘esu‘ega. O sa‘ili‘iliga uma e faia i le taimi o le su‘esu‘ega e saogalemu mo lou alo. O le a tu’uina atu ia te oe le taunu‘uga o le su‘esu‘ega pe a mae‘a. E ui ina e mafai ona outou o atu ma nisi o le āiga i le taimi e va‘aia ai lou alo, ae ia mautinoa le sologa lelei o le fa‘atinoina o le su‘esu‘ega pe afai e leai nisi mea e ono fa‘alavelaveina ai.

Ae fa‘apefea pe afai e iloa i le su‘esu‘ega e i ai se fa‘afitauli i le va‘ai a lou alo?

O le a tu‘uina ane ia te oe fa‘amatalaga uma e uiga i fesoasoani e maua e lou alo. E mafai ona outou faia faatasi ni fuafuaga mo le isi la‘asaga e tatau ona fai.

Ae fa‘apefea pe afai e iloa i le su‘esu‘ega e lelei le va‘ai a lou alo?

E tusa pe sa fa‘atonu mai lou alo ina ua uma le su‘esu‘ega o lana va‘ai e lelei, o le isi su‘esu‘ega au‘ili‘ili e ono le māua ai se fa‘afitauli ogaoga.

E tusa foi pe pasi lou alo i lenei su‘esu‘ega ato‘atoa, e mafai lava i se taimi mulimuli ane ona aliali mai ni fa‘aletonu i lana va‘ai.

O ou aiā tatau

E tāua le lava o fa‘amatalaga e te maua  i le taimi e uma ai le sa‘ili‘iliga o le va‘ai  a lou alo e fesoasoani ia te oe ma lau  fa‘aiuga e fai, pe e te mana‘o e fa‘atonu  lou alo mo le fa‘atinoina o se su‘esu‘ega  ato‘atoa o lana va‘ai. Atonu pe e te  mana‘o foi e talanoa muamua ma lou  to‘alua aemaise le āiga.

Mo nisi fa‘amatalaga e uiga i le su‘esu‘eina o le va‘ai a tamaiti, pe e te mana‘o e lolomi le tusitusiga lenei, asiasi ane i le Upega o Feso‘ota‘iga a le Matagaluega o le Soifua Maloloina: http://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/health-care-services/well-child-tamariki-ora/about-b4-school-check po‘o lou vili foi o le numera e le totogia e 24 itula mo fautuaga tau i le soifua malōlōina, o le Healthline (0800 611 116).