Shoo the Flu flyer - Pasifika design - Cook Islands Māori version- NIP8735CKI

Reviewed
June 2023
This resource relates to the following topics:

As part of the 'By Pacific, For Pacific' campaign, this leaflet why and who can get a flu jab and where to get more information.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2023
Updated
June 2023
Format
A5 leaflet 2-sided
Type
PDF download
HE code
NIP8735CKI
Language
Cook Islands Māori

The full resource:

Shoo the Flu

Paruru’ia koe e toou ngutu’are tangata, patia’ia kotou ki te patia paruru o te flu.

Ko te patia paruru o te flu tetai ravenga meitaki roa atu kia kore kotou e tu’ia e te flu.

Eaa oki au ka patia ei iaku ki te patia paruru o te flu?

Kare te flu mei te cold rai. Ka pakari rai teia maki i tetai au taime, e i tetai au taime, ka tapu ia atu koe ki roto i te are maki. E maki piri katoa te flu e ka ngoie ua i te toto’a, no reira ka tauturu te patia paruru o te flu i te paruru atu i te ngutu’are tangata e tetai ua atu i rotopu i te iti tangata mei ia ratou i roto i te au arte pure, i te angaanga me kore i te apii.

Ko’ai ka tau kia patia’ia ki te patia paruru o te flu?

Kare teia e tutaki no te au tamariki 6 marama ki te 12 mataiti, te au va’ine nui, iti tangata Māori e te Patipika e 55 mataiti e aere atu ki runga, e te au tangata e au maki tinamou to ratou mei te maki puku’atu, oviri, toto vene, potopoto a’o, e tetai au tu maki manako e te au tangata e turanga irinaki’anga to ratou ki runga i tetai au tu apinga taukore..

Ka rauka ua koe i te patia atu ki te patia paruru o te flu i ko i toou Taote me kore ki ko i tetai Chemist.
Me ka anoano koe i te kite oonu atu ki roto i teia, atoro atu i te kupe immunise.health.nz/flu me kore ringi atu i te numero tutakikore 0800 28 29 26.