Shoo the Flu flyer - Pasifika design - Niuean version - NIP8735NIU

Reviewed
June 2023
This resource relates to the following topics:

As part of the 'By Pacific, For Pacific' campaign, this leaflet why and who can get a flu jab and where to get more information.
Printed copies can be ordered from the National Immunisation Programme Bluestar portal https://portal.bluestar.co.nz/login/moh_vaccine

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2023
Updated
June 2023
Format
A5 leaflet 2-sided
Type
PDF download
HE code
NIP8735NIU
Language
Niuean

The full resource:

Shoo the Flu

Fano ke moua e huki puipui fulū haau ke puipui aki a koe mo e haau a magafaoa.

Mitaki ke moua e huki puipui fulū ko e taha puhala ke lagomatai aki ke totoko e gagao fulū.

Ko e ha ne mahuiga ke moua e au e huki puipui fulū?

 Ko e gagao fulū, nakai ko e gagao tuga pehē koe makilili mo e koho. Maeke he gagao fulū ke lahi e tau lekua mo e tatalu ke he haau a tino ti falu tagata taatu toka he tau fale gagao. Mafiti e gagao fulū ke totolo mo e pikitia falu foki, ti mitaki ke fano a koe ke moua e huki puipui fulū ke lagomatai ke puipui haau a magafaoa, tau matakainaga he tapu, gahua mo e tau aoga.

Ko hai ne maeke ke moua e huki puipui fulū?

Tau fanau ne 6 e tau mahina ke hoko atu ke he 12 e tau tau moui, maeke ia lautolu ke moua e huki puipui fulū nai, nakai fai totogi. Putoia ai foki e tau mamatua fifine Pasifika ne fakafua tama, lautolu ne kua 55 e tau tau moui ki luga mo lautolu ne kua fai kafokia tuai ke he tino tuga e tau gagao atevili, kenesā, gagao suka, iniini mo e falu a tau gagao ke he tau loto manamanatu.

Maeke ia koe ke moua e huki puipui fulū ke he kiliniki ekekafo magafaoa haau poke tau fale tala vai.
Ke moua e tau fakalaulahiaga kumi atu ke he kupega hila immunise.health.nz/flu poke vilo atu e numela 0800 28 29 26.