Sleep on side when baby's inside - Samoan version - HE2573

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Gives information to inform pregnant women about how sleeping on her side in her 3rd trimester of pregnancy is proven to reduce the risk of stillbirth by half.

Download resource

Download PDF

Order resource

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet DLE
HE code
HE2573
Language
Samoan
Available languages

The full resource:

Moe i lou itū ‘a‘o i ai pepe i le manava

Mai le 28 vaiaso o le ma‘itaga

Ua fa‘ailoa mai e su‘esu‘ega, o le moe fa‘atafa mai le 28 vaiaso talu ona ma‘itaga, e fa‘aitiitia ai a‘afiaga o le maliliu o pepe e le‘i fananau mai a‘o e moe taliaga.

‘Aiseā e tatau ai ona ou moe i lo‘u itū?

O lou moe taliaga i masina e tolu mulimuli a‘o e ma‘itaga (mai le 28 vaiaso) e ‘ōmia ai alātoto malolosi e ono fa‘aitiitia ai le fegāsoloa‘i o le toto i lou to‘ala fānau ma le sapalai o le okesene i lau pepe.

E sili atu le moe i lou itū agavale po‘o le taumatau?

E mafai ona e filifili e te moe po‘o le itū agavale po‘o le taumatau - so‘o se itū e lelei mai le 28 vaiaso o le ma‘itaga.

‘Ae fa‘apēfea pe ‘āfai e sili atu le manaia o le moe taliaga?

O lou moe taliaga e le o le aupito sili lea mo le pepe pe ‘ā māē‘a le 28 vaiaso o le ma‘itaga. O le to‘atele o tama‘ita‘i e fiafia tele a‘o ma‘itaga e momoe fa‘atafa, ‘aemaise i le tolu māsina mulimuli o le ma‘itaga.

‘A‘e fa‘apēfea pe ‘ā ala ane o moe taliaga?

E ta‘atele le sui o le itū o lo‘o e moe ai mā ‘o le to‘atele o tama‘ita‘i ma‘itaga e feala ane o momoe taliaga. O le mea aupito tāua o le ‘āmata i le moe (moe i le aoauli ma le po) ta‘oto i lou itū ma toe fa‘atafa moe taliaga pe ‘ā ala ane.

O a pōpōlega o le fananau mai o pepe ma maliliu pe ‘ā ou moe taliaga?

O le maliu o se pepe i masina mulimuli e tolu o se ma‘itaga e pe a ma le 1 i le 500 pepe. E ui i lea, ua fa‘amaonia mai e su‘esu‘ega o lou moe i lou itū e fa‘aititia ai le ono maliu o se pepe pe ‘ā fua i lou moe taliaga.

Mō nisi fa‘amatalaga, fa‘amolemole feso‘ota‘i ane i lau fa‘atosaga, tausi soifua po‘o le fōma‘i.