Breastfeeding Your Baby – te reo Māori version - HE2099

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Clear, simple suggestions in te reo Māori cover the nursing relationship, why breast milk is a baby’s best food, different ways to hold the baby during breastfeeding, how to ensure the baby is on the breast in the best way, frequency of feeds, breast care and further help. Reissued as a HealthEd resource.

Download resource

Download PDF

Order resource

Details

Reviewed
June 2019
Format
Booklet 150 x 148 mm
HE code
HE2099
Language
Māori

The full resource:

Te Whāngai-ū i tō Pēpi

He whakatupu i te hononga o tō pēpi ki a koe te whāngai-ū

 • ka tīmata tonu mai i te wā e whānau ai tō pēpi
 • ka taunga haere kōrua ko tō pēpi ki te whāngai-ū
 • ina tika te āwhina, ka taea e te nuinga o ngā whaea te whāngai-ū

Ko te waiū te kai pai tūturu mō tō pēpi

 • kei te waiū ngā oranga katoa mō ōna marama 6 tuatahi pea
 • hei tiaki kei pāngia e te maremare, e te mate puku, e te mate uma, me ngā mate tūtohu
 • kia pai ai te hinengaro o tō pēpi

He painga kei te whāngai-ū mōu

 • kāhore he utu
 • kāhore he moumou wā
 • ka okioki koe i te wā e whāngai ana
 • ka tata atu koe ki tō pēpi

He rerekē ngā āhua pupuri pēpi mō te whāngai-ū – rapua te āhua pai mōu

 • kia mau te kakī me ngā pokowhiwhi
 • kia piri tonu te uma o te pēpi ki tōu
 • puritia te ringa i raro ki tōna taha, kia awhi rānei i a koe

Hikitia ake te pēpi ki tō ū – kaua e whakatuehu atu tō ū ki te pēpi

 • Meangia
  • kia HĀMAMA te māngai
  • ki mua, ki raro te arero, kia tika ai mō te ngote
  • kia pā te kauae ki tōu
 • kia āhua tere te whakapā i te pēpi ki te ū

Mehemea ka tika te piri o te pēpi tika te

 • ka mau tika e te pēpi te tīti me te ū
 • me PĀ atu te kauae o te pēpi ki tō ū
 • ka rongo koe i te horomi o te pēpi
 • ka āhua mamae pea i te tuatahi, engari ka pai ake ā muri atu

E āhei ana kia pai te whāngai-ū

 • ina kore – me tīmata anō – kuhua atu he matimati ki te taha o te māngai kia kore ai e ngote
 • he raruraru ina kore e ngote
 • ina mamae ō tīti, ō ū rānei – kia tere te rapu āwhina (titiro ki te whārangi i muri)

Ko ēhea ngā wā tika mō te whāngai?

 • ka tohua koe e tō pēpi:
  • ka tīmata te oho ake
  • ka mukumuku te matenga
  • ka mitimiti, ka hāmama, ka kapikapi i te māngai
  • ka kuhu i ngā matimati ki te māngai
   • he tohu mutunga te tangitangi
 • mō ngā pēpi hou – ko atu i te waru whāngaitanga ia 24 hāora
 • e whāngaia ana te nuinga o ngā pēpi hou i waenganui pō
 • he nui atu ngā whāngaitanga i ētahi wā
 • e āhei ana kia kore e mimiti tō waiū – ka maha atu ngā whāngaitanga, ka nui atu te waiū ka mahia

Ka taea tonu te whāngai-ū...

 • ina haere noa koe me tō pēpi
 • ina mahue tō pēpi – me kōrero ki tētahi atu me pēhea te whakatete i tō waiū (titiro ki te whārangi i muri rawa)
 • ina hoki koe ki te mahi (tirohia te pānui ‘Breastfeeding and Working’)
 • ina pakeke haere tō pēpi – he pai te whāngai ū mō ngā pēpi, tae atu ki te kotahi tau neke atu te iti rawa

Te Rapu Āwhina

Me pātai ki tō whānau:

 • ki tō hoa me tō whānau, he āwhina tiaki i te pēpi – hei awhi, tākaro, unu kōrē me te horoi
 • mō te mahi kai, te hokohoko, te horoi kākahu, me te tiaki i ngā tamariki āhua pakeke ake

Me ui atu ki tētahi o ō hoa, whānau rānei i te whāngai-ū pēpi?

Kia tere te rapu āwhina

Kei ēnei wāhi ētahi pānui, āwhina rānei, e pā ana ki ngā raruraru o te whāngai-ū me ētahi atu mea pērā i te whakatete waiū. Tirohia te pukapuka kōrero waea.

 • Tō kaiwhakawhānau, tētahi atu tapuhi ārahi whakawhānau rānei (LMC)
 • To tapuhi Tamariki Ora tutata ki a koe
 • Tētahi kaituku ratonga Tamariki Ora Māori, Pasifika rānei
 • Plunket Family Centres – he tangata kaihautū ngote-ngote ā rātou
 • Tō tapuhi Plunket
 • Mō ngā āwhina me ngā pārongo tēnā waea atu ki te ratonga tohutohu ā-waea Well Child i runga i 0800 611 116, i te PlunketLine rānei 0800 933 922
 • La Leche League – te whakahaere wānangae pā ana ki te whāngai-ū
 • Tohunga ū waea atu ki tō hōhipera 0800452282 rānei, kia mōhio koe kei hea tētahi
 • Wāhi whāngai pēpi
 • RōpūMātua

Mehemea kare i pai ki a koe te āhua o te āwhina – me huri ki tētahi atu

Ngā mihi ki ngā whaea, ngā mātua, me ngā pēpi; ki te Hauora Waitemata. Adapted with permission from You can breastfeed your baby 1998: Commonwealth of Australia copyright.

ISBN: 978-0-478-19307-7 (print)
978-0-478-19308-4 (online)