Keeping an Eye on Your Child's Hearing (B4 School Hearing Screening) - te reo Māori version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Information in te reo Māori for hearing technicians to give to parents/caregivers when the child has passed hearing screening, carried out as part of routine Well Child health checks.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet A4
HE code
HE2280
Language
Māori

The full resource:

Te tiaki tonu i te rongo o tō tamaiti

Te Whakamātau Rongo

I whakamātauria te rongo o tō tamaiti hei wāhanga o te kaupapa whakamātau Tamariki Ora. Kitea ai e tēnei whakamātau te nuinga o ngā mate rongo. 

Kāore i kitea he mate rongo e taua whakamātau i tēnei wā.

Ngā mea hei tirotiro māu ā muri ake

Tēnā pea ka tipu he mate rongo ā muri atu ki ētahi tamariki i puta ora i tēnei whakamātau.

Mēnā he uaua te ako, te pānui pukapuka rānei ki tō tamaiti, mēnā e uaua rānei tana kōrero, tēnā pea he mate rongo tōna.

E KORE e whakamātau matatauria anō te rongo o tō tamaiti i a ia i te kura, nō reira ki te āwangawanga koe ki te kaha rongo o tō tamaiti he mea nui kia:

  1. Tono koe kia whakamātauria te rongo o tō tamaiti e tētahi Kaitoi Kite Rongo i tōna toronga mai o muri atu (mēnā kei te kura kōhungahunga, te kura tuatahi, te kura takawaenga rānei); TĒRĀ RĀNEI
  2. Haere koe ki tō tākuta me te tono kia tukuna atu ki tētahi kaimātai rongo e aromatawaia ai te rongo o tō tamaiti.

Mēnā he mate rongo tō tāu tamaiti, he mea pai te mōhio wawe mō te ako me te whanaketanga o tō tamaiti.

Mēnā he māharahara – whakamātauria! 

Mō ētahi atu pārongo mō te whakamātau i te rongo o ngā tamariki, te tiki ake i tēnei mātārere rānei, tirohia te pae tukutuku a te Manatū Hauora, waea atu rānei ki te ratonga tohutohu hauora koreutu haora-24, ki Healthline i (0800 611 116).