Keeping an Eye on Your Child's Hearing (B4 School Hearing Screening) - Samoan version

Reviewed
June 2019
This resource relates to the following topics:

Information in Sāmoan for hearing technicians to give to parents/caregivers when the child has passed hearing screening, carried out as part of routine Well Child health checks.

Download resource

Download PDF

Details

Reviewed
June 2019
Format
Leaflet A4
HE code
HE2282
Language
Samoan

The full resource:

Va‘aia lelei o le fa‘alogo a lau tama

Su‘esu‘ega o le Fa‘alogo

O lau tama na su‘eina le lelei o le fa‘alogo o se vaega lea o le tiute a le Soifua Malōlōina o Tamaiti (Well Child).  O lenei va‘aiga e iloa ai o lo‘o i ai ni a‘afiaga ma e mana‘omia le faia lea o nisi su‘esu‘ega. 

E leai se leaga o le fa‘alogo na mauaina i lenei taimi.

O ā ni mea e va‘ai i ai mo le lumana‘i

O nisi o tamaiti latou te pasia lenei vaega o le siaki e maua ai ni fa‘afītāuli o le fa‘alogo i se taimi mulimuli.

Afai e i ai se fa‘afaigātā i le a‘oa‘oina po‘o ni fa‘afaigātā i le faitautusi po‘o ni fa‘afītāuli i le tautala, o lona uiga atonu o lo‘o i ai se fa‘aletonu i ona taliga pe leaga foi le fa‘alogo.

O lau tama o le ā LĒ toe siaki so‘oa taliga i le ā‘oga, o le mea lea afai o mamafa ia te oe le leaga o taliga po‘o le leaga o le fa‘alogo a lau tama, e tāua tele lou:

  1. Fesili ina ia siakiina ona taliga e se tasi o lo‘o galue i le siakiina o le Va‘ai ma le Fa‘alogo i le isi ā latou asiasiga (afai o lau tama o lo‘o i le ā‘oga fa‘ata‘ita‘i, ā‘oga amata po‘o le ā‘oga tulagalua); PE
  2. Alu i lau foma‘i masani mo se tusi talosaga ina ia siakiina le fa‘alogo a lau tama e se tagata fa‘apitoa i leo.

Afai e i ai se fa‘afītāuli i le fa‘alogo a lau tama (leaga le fa‘alogo), o le vave ona maua e lelei lea mo le latou olaga a‘oa‘oina ma le tuputupu a‘e.

Afai o e lē mautinoa – alu e siaki!

Mo nisi fa‘amatalaga e ugia i le su‘eina o le lelei o le fa‘alogo a tamaiti, pe fia maua fo‘i se kopi o lenei pepa mai le au‘upega tali‘ilagi (initaneti) asiasi atu i le Matāgaluega o le Soifua Malōlōina pe vala‘au atu fo‘i i le telefoni le totogia –24 itulā o le fautuaga mo le soifua malōlōina, i le (0800 611 116).