National Bowel Screening Programme – Samoan version - HP6833

Reviewed
August 2021
This resource relates to the following topics:

Gives brief information in Samoan promoting the free National Bowel Screening Programme for people aged 60–74, and directing to sources of additional information.

Download resource

Download PDF

Order resource

The full resource:

O Niu Sila, o se tasi o atunu‘u o le lalolagie maualuga fuainumera o tagata ua maua ile kanesa o le laualo poo le ga‘au. E tailuatausaga ma fai lenei suesuega e iloa aitulaga poo ua afaina i le kanesa e vave aiona togafitia.

E leai se totogi mo tagata 60-74 tausaga (sitiseni ma nofo mau).

A oo atu le polokalame i lou itumalo/nuu, o le a lafoina atu se tusi valaaulia, pepa ole maliega atoa ma ni faatinoga (kit) e fai ai lenei suesuega.

E faatinoina lava lenei suesuega i totonu o lou
maota/laoa.

O le tele o nisi fa‘amatalaga e te mauaina mai luga o le polokalame aoao e siaki ai le ga‘au i le www.timetoscreen.nz pe telefoni:
0800 924 432.

E tatau ona va‘ai lau foma‘i i le taimi nei pe afai o lo‘o iai ni āuga o lo‘o e popole ai.

 

 

Code: HP6833