Make Your Car Smokefree - Samoan version - HE1803-SAM

Reviewed
April 2023
This resource relates to the following topics:

Leaflet in Samoan on keeping your car smokefree and not exposing passengers, especially children, to the risk of second-hand smoke, or to the negative example of smoking. Describes the risks of second-hand smoke, which can increase the likelihood of chest infections and contains many poisons known to cause cancer.

Download resource

Download PDF

Order resource

Details

Reviewed
April 2023
Updated
April 2023
Format
Card A5
HE code
HE1803-SAM
Language
Samoan

The full resource:

ʻIa taofia le ulaula i lau taʼavale

Mo le faaitiitia o le afaina o tamaiti mai asu o tapaa o ula e isi, na
amata taofia i le tulafono mai le aso 28 Novema 2021 le ulaula i totonu o se taavale a o iai ma tamaiti e i lalo ifo ma le 18 tausaga le matutua.

ʻO le ulaula i le taʼavale e āfāina ai lau fānau ona:

  • ʻOleʼā latou mitiʼia ai asu o sikaleti a isi, ma o tamaiti latou te manavaina le asu o sikaleti a isi e sili atu ona latou ono maua i ni maʼi e pei o faʼamaʼi o le fatafata, taliga tutuli ma le maʼi sela.
  • ʻO tupulaga talavou e iai a latou uō/ʼaiga e ulaula e sili atu foʼi ona ono ʻavea i latou ma tagata ulaula.

ʻO le asu mai le sikaleti a isi i totonu o lau taʼavale

ʻO le asu mai le sikaleti a isi e āfua mai lea i le muli sikaleti ʻoloʼo ola faʼapea ma le asu e feula mai e le tagata ulaula. ʻOloʼo iai ma le sili atu i le 200 kasa ma isi vai ʻoʼona, ʻo nisi e ono maua ai i le kanesa.

  • ʻO le tatalaina o faʼamalama e lē mafai ona ʻaveʼese ai le tele o kasa ma vai ʻoʼona.
  • E tūmau pea kasa ma vai ʻoʼona tusa lava pē ʻua teʼa le asu ma le manogi.
  • E lē mafai ona ʻalofia e tamaiti le asu o sikaleti a isi ʻaʼo iai i totonu o le taʼavale.

ʻO ʻauala faigōfie e taofia ai le ulaula i lau taʼavale

  • ʻIa fai se tulāfono – e sā le ulaula i le taʼavale i taimi ʻuma.
  •  Fufulu le tālefulefu o lau taʼavale
  • ʻAveʼese le afi tutu sikaleti mai le taʼavale.
  • Faʼailoa i isi tagata – faʼapipiʼi se faʼailo “E Sā le Ulaula” i le faʼamalama o lau taʼavale.
  • Fai i lou ʻāiga e lagolago ʻoe i le taofia o le ulaula i lau taʼavale.

ʻIa ʻavea ʻoe ma faʼataʼitaʼiga lelei ma ʻaua neʼi ulaula ʻaʼo iai tamaiti i soʼo se taimi. E faʼaitiitia ai le ʻavea o i latou ma tagata ulaula.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke

 

 

Code: HE1803 Samoan