Make Your Car Smokefree - Multilingual - HE1803

Reviewed
August 2023
This resource relates to the following topics:

Leaflet on keeping your car smokefree and and not exposing passengers, especially children, to the risk of second-hand smoke, or to the negative example of smoking. Describes the risks of second-hand smoke, which can increase the likelihood of chest infections and contains many poisons known to cause cancer. Information in English, te reo Māori, Cook Islands Māori, Samoan, Tongan, Niuean, and Fijian.

Download resource

Download PDF

Order resource

Limited stock

Allow up to 3 weeks for delivery.
We’ll let you know if there are any problems.

Details

Reviewed
August 2023
Updated
August 2023
Format
Pamphlet A5
HE code
HE1803-2
Language
English

The full resource:

Make your car smokefree

Me auahi kore tō waka

Akapapuʼia tōʼou ei mōtokā kare e kai ʻavaʼavaʼia ana ki roto

ʻIa taofia le ulaula i lau taʼavale

Tapuʼi ʻa e ifi tapakaʼ ʻi hoʼo meʼaleleʼ

Taute e motokā haau ke hao mai mo te tau ahua tapaka

Vakatabuya na vakatavako e na nomu motoka

 

Make your car smokefree

To limit childrenʼs exposure to second-hand smoke, from 28 November 2021 it became illegal to smoke in a vehicle when there are children under the age of 18 present.

Smoking in the car is harmful to your children because:

 • They will be exposed to second-hand smoke and children who breathe in second-hand smoke are more likely to develop illnesses such as chest infections, glue ear and asthma.
 • Young people who have friends/family/whānau who smoke are more likely to become smokers.

Second-hand smoke is a mix of smoke from the burning end of a cigarette plus the smoke blown into the air by the person smoking. It contains more than 200 poisons, some of which can cause cancer.

Second-hand smoke in your car

 • Winding the window down will not remove all of the poisons.
 • The poisons will linger long after the smoke and smell have disappeared.
 • Children are often not able to move away from second-hand smoke in a car.

Easy steps to making your car smokefree

 • Make a rule – your car is smokefree at all times for everyone.
 • Clean out your car ashtray.
 • Remove the car cigarette lighter.
 • Let other people know – put a Smokefree sticker on your car window.
 • Ask your family and whānau to support you by not smoking in your car.

Be a positive role model and donʻt smoke around children at any time. Theyʻll be less likely to become smokers.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke

 

Me auahi kore tō waka

Hei whakaiti i te pānga o te momi hāngū ki ngā tamariki, i te 28 o Whiringa-ā-rangi 2021 i aukatia ā-ture te kai paipa i roto i tētahi waka mehemea he tamariki kei raro i te 18 tau i roto i te waka.

He mea mōrearea ki ō tamariki te kai hikareti i te waka nā te mea:

 • Ka pā te auahi hāngū ki ngā tamariki, ā, he nui ake te tūponotanga ka pāngia
  ngā tamariki ka momi hāngū e te mate, pēnei i te pokenga uma, te taringa hoi,
  te mate huangō rānei.
 • Ko ngā rangatahi, he hoa, he whanaunga kai paipa ō rātou, he nui ake te tūponotanga ka kai paipa rātou.

He ranunga tēnei mea te auahi hāngū o ngā auahi e puta mai ana i te pito kā o tētahi hikareti, me te auahi ka pūhia e te tangata kai paipa ki waho.
E 200 rau neke atu ngā paihana ō roto, ko ētahi o ēnei he pūtake mate pukupuku.

Te auahi hāngū i roto i tō waka

 • Ahakoa ka whakahekea te wini e kore ngā paihana katoa e puta.
 • Ka noho tonu ngā paihana ahakoa kua ngaro noa atu te auahi me te haunga.
 • Kāore e taea e ngā tamariki te neke tawhiti atu i te auahi hāngū, i roto i tētahi waka.

He huarahi māmā e auahi kore ai tō waka

 • Whakaritea he ture - me auahi kore tō waka i ngā wā katoa, mō te katoa.
 • Horoia te papa pungarehu o tō waka.
 • Tangohia rawatia te tahu hikareti o tō waka.
 • Whakamōhiotia te tangata – meatia he tāpiri Auahi Kore ki te wini o tō waka.
 • lnoi atu ki tō whānau kia tautokona koe, mā te noho auahi kore ki roto i tō waka.

Māu e whakaatu te mahi tika, kaua e kai paipa i mua i te tamariki ahakoa ki whea. Ka iti ake te tūponotanga ka kai paipa rātou.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke

Akapapuʼia tōʼou ei mōtokā kare e kai ʻavaʼavaʼia ana ki roto

I te ʻakatopa mai i te tamariki i te ʻakaeaʻanga i te auaʻi ʻavaʻava a
tetaʻi atu, kua riro mai ei ture, te kai ʻavaʻava i roto i tetaʻi ʻapinga ʻakaʻoro, me e tamariki tetaʻi tei raro ake i te 18 mataʻiti i roto, mei te rā 28 o Noema i te mataʻiti 2021.

Ka tupu te kino ki tāʼau anau tamariki me kai ʼavaʼavaʼia i roto i te mōtokā, nō te mea:

 • Ka akaea te tamariki i te rua ō te koʼu auaʼi ā te aronga kai ʻavaʼava, ē kā riro tēia i te ʻakatupu i tētai au maki, mei te au tu maki ūmaūma, te taringa pīrau, ē te potopoto aʼo.
 • Ko te au tamariki māpu e au taeake/ngutuare tangata/kopu-tangata tō rātou e kai ʻavaʼava ana, tē kā riro katoa mai ei aronga kai ʼavaʼava.

Ko te rua ō te koʼu auaʼi ʻavaʼava, koia oki, ko te auaʼi i te ope o te ʻavaʼava ē kā ra, ē pēra katoa te auaʼi tā te tangata kai ʻavaʼava ē pupuʼi ra ki roto i te reva. Tei runga atu i te 200 te au tū poitini i roto i teia auaʼi te ka riro ē, nā tētai pae ō teia au poitini, e ʻakatupu i te maki cancer. 

Te rua ō te koʼu auaʼi i roto i tōʼou mōtokā

 • Ua atu ē ka akatueraʼia te au māramarama ō te mōtokā, kāre te au poitini kātoatoa ē pou i te ngaro
 • Ua atu ē ka ngaro te auaʼi ē te aunga ō te ʻavaʼava, kā roa te poitini i te vai ua anga.
 • Kāre e rauka i te tamariki i roto i te mōtokā i te akaneke mamao ia rātou i te rua o te koʼu auaʼi ʻavaʼava.

Te au takainga māmā kia kore tōʼou mōtokā ē kīʼia ē te rua ō te koʼu auaʼi ʻavaʼava

 • Tukuʼia tetai ture – kāre ē tikaʼia te kātoatoa i te kai ʻavaʼava i rota i tōʼou mōtokā.
 • Tāmaʼia tāʼau apinga vairanga reʼu ē te tumutumu ʻavaʼava
 • Akapaeʼia te apinga tutungi ʻavaʼava.
 • Akakiteʼia ki te tangata – tukuʼia tetai tuatua ārai i te kai ʻavaʼava (Smokefree) ki runga i tōʼou māramarama mōtokā.
 • Patiʼia ki tōʼou ngutuare ē te kopu-tangata, auraka e kai ʻavaʼava i roto i tōʼou mōtokā, ei rāvenga no te turuturu i tōʼou anoano.

Kia riro koe ei ākaraʼanga meitaki nō te katoatoa, i te kore ē kai ʻavaʼava i te au tuātau katoatoa mē ē tamariki tetai i reira. Ka riro teia i te tauturu kia kore rātou e riro mai, e aronga kai ʻavaʼava.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke

 

ʻIa taofia le ulaula i lau taʼavale

Mo le faaitiitia o le afaina o tamaiti mai asu o tapaa o ula e isi, na
amata taofia i le tulafono mai le aso 28 Novema 2021 le ulaula i totonu o se taavale a o iai ma tamaiti e i lalo ifo ma le 18 tausaga le matutua.

ʻO le ulaula i le taʼavale e āfāina ai lau fānau ona:

 • ʻOleʼā latou mitiʼia ai asu o sikaleti a isi, ma o tamaiti latou te manavaina le asu o sikaleti a isi e sili atu ona latou ono maua i ni maʼi e pei o faʼamaʼi o le fatafata, taliga tutuli ma le maʼi sela.
 • ʻO tupulaga talavou e iai a latou uō/ʼaiga e ulaula e sili atu foʼi ona ono ʻavea i latou ma tagata ulaula.

 

ʻO le asu mai le sikaleti a isi e āfua mai lea i le muli sikaleti ʻoloʼo ola faʼapea ma le asu e feula mai e le tagata ulaula. ʻOloʼo iai ma le sili atu i le 200 kasa ma isi vai ʻoʼona, ʻo nisi e ono maua ai i le kanesa.

ʻO le asu mai le sikaleti a isi i totonu o lau taʼavale

 • ʻO le tatalaina o faʼamalama e lē mafai ona ʻaveʼese ai le tele o kasa ma vai ʻoʼona.
 • E tūmau pea kasa ma vai ʻoʼona tusa lava pē ʻua teʼa le asu ma le manogi.
 • E lē mafai ona ʻalofia e tamaiti le asu o sikaleti a isi ʻaʼo iai i totonu o le taʼavale.

ʻO ʻauala faigōfie e taofia ai le ulaula i lau taʼavale

 • ʻIa fai se tulāfono – e sā le ulaula i le taʼavale i taimi ʻuma.
 •  Fufulu le tālefulefu o lau taʼavale
 • ʻAveʼese le afi tutu sikaleti mai le taʼavale.
 • Faʼailoa i isi tagata – faʼapipiʼi se faʼailo “E Sā le Ulaula” i le faʼamalama o lau taʼavale.
 • Fai i lou ʻāiga e lagolago ʻoe i le taofia o le ulaula i lau taʼavale.

ʻIa ʻavea ʻoe ma faʼataʼitaʼiga lelei ma ʻaua neʼi ulaula ʻaʼo iai tamaiti i soʼo se taimi. E faʼaitiitia ai le ʻavea o i latou ma tagata ulaula.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke

Tapuʼi ʻa e ifi tapakaʼ ʻi hoʼo meʼaleleʼ

Ke fakasiʻisiʻi ‘a e feangai ‘a e fānaú ʻi haʻanau mānavaʻaki ʻa e ʻahuʻi tapaka ‘oku puhi ki tu’a ‘e he kau ifi tapaká, naʻe kamata meí he ʻaho 28 ʻo Nōvema 2021 ʻa e ta’efakalao ‘a e ifi tapaká ʻi ha meʻalele ʻoku ʻi ai ha fānau ʻoku siʻi hifo ʻi he taʻu 18 honau taʻu motuʻá.

ʻOku fakatuʼ utāmaki lahi ʻaupito ki hoʼo fānauʼ ʻa e ifi tapaka ʻi he loto meʼaleleʼ koeʼuhiʼ:

 • Te nau ʻahuina he ʻahuʼitapakaʼ mo mānavaʼaki, pea maʼu ngofua kinautolu ʻe he mahakiʼ, hangē ko e mahaki-fatafataʼ, telinga-hafuʼ pe mahaki helaʼ.
 • ʻI he tutupu hake ʻa e longaʼifānauʼ ʻo mamata ʻoku ifi ·a honau kaungameʼaʼ /fāmiliʼ /kaingaʼ, ʻe ʻangeʼange ai pē ʻa e malava ke maʼu kinautolu ʻe he ifi tapakaʼ.

Ko e ʻahuʼitapakaʼ ko e fio ia ʻo e ʻahu meiʼ ha foʼi tapaka (sikaleti) mo e ʻahu ʻoku puhi mai ʻe ha taha ifi tapaka. ʻOku laka hake he 200 ʻa e faʼahinga naunau kona mate ʻoku ʻi aiʼ pea ko e niʼihi ʻo e kona ko iaʼ ʻoku fakatupu kanisa.

Koe ʻahuʼitapakaʼ ʻi he loto meʼaleleʼ

 • Heʼikai lava ʻe he takai hifo ia ʻo e sioʼata ʻo e meʼaleleʼ ke ne toʼo kotoa ʻa e konaʼitapakaʼ.
 • ʻE kei taumaʼu pē ʻa e konaʼitapakaʼ ia neongo ka ʻosi atuʼ ʻa e ʻahuʼ mo e namutapakaʼ.
 • ʻOku ʻikai lava ʻa e longaʼifānauʼ ia ʻo fakaʼehiʼehi meiʼ he ʻahuʼitapakaʼ ʻi he Ioto meʼaleleʼ.

Ko e fanga kiʼi meʼa faingofua ke fai ke ʻoua ʻe fai ai ha ifi tapaka ʻi hoʼo meʼaleleʼ

 • ʻAi haʼo lao – ʻoku tapu ke ifi tapaka ʻi hoʼo meʼaleleʼ ha taha pē he taimi kotoa pē.
 • Fufulu ke maʼa ekiaki ʻa e meʼa-tūefu ʻi hoʼo meʼaleleʼ.
 • Toʼo ʻaupito ʻa e masi tutu tapaka ia ʻo e meʼaleleʼ.
 • ʻAi ke ʻilo ʻe he kakai keheʼ – ʻai ha fakaʼilonga “Smokefree” (tapu ifi tapaka) ʻi he matapaaʼ sioʼata ʻo hoʼo meʼaleleʼ
 • Kole ki ho familiʼ mo e kāingaʼ ke nau poupou atu ʻaki ʻa e tapu ifi tapaka ʻi hoʼo meʼaleleʼ.

Hoko ko ha sīpinga lelei, pea ʻoua ʻaupito naʼaʼ ke ifi tapaka ʻo ka ʻoku ʻi ai ha fānau he feituʼu ʻokuʼ ke ʻi aiʼ. Ka pehē pea ʻe ngali ke fakasiʼisiʼi ange leva heni haʼanau tupu hake ʻo ifi tapaka.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke

Taute e motokā haau ke hao mai mo te tau ahua tapaka

Ke, taofiaki e tau fanau, ke ua lauia ke he second-hand smoke, kua kamata mai he aho 28 Novema tau 2021 e mata-fakatufono, nakai maeke ke ula-tapaka i loto he tau liu motoka kaeke kua haha iai e tau fanau i lalo hifo he 18 e tau-tau.

Hagahaga kelea e tau ahua tapaka i loto he motokā ma e haau a tau fānau hā kua:

 • Atāina lahi haau a tau fānau ke he tau mao ahua tapaka ti ko lautolu e tau fānau ka fafagu hake e tau ahua nai to maeke a lautolu ke moua e tau gagao tuga e tau gagao fatafata, tuli e tau teliga (glue ear) mo e iniini.
 • Ko lautolu e tau tagata ikiiki ne fai kapitiga po ke taha he magafaoa ne ula tapaka to liga lalahi hake a lautolu ke ula tapaka foki.

Ko e mao ahua tapaka ko e ahua he taai kua tugi kua fio fakalataha mo e ahua ne fakatoka mai he tagata u/a tapaka. Pehē mai ko e mo/ea e 200 kona ne toka ai ti maeke he falu he tau kona nai ke moua mai e gagao kenesā.

Ula mao ahua tapaka i loto he motokā

 • Nākai gala oti e tau kona ka vilo hifo e tau pū hio.
 • To nofo leva e tau kona pete he leva e gala e ahua mo e namu.
 • Nākai maeke he tau fānau ke kalo kehe mai mo e tau mao ahua tapaka i Ioto he motokā.

Tau pūhala mukamuka ke hao mai haau a motokā mo e tau ahua tapaka

 • Taute taha fakatufono – nākai fakaatā e motokā haau ke he tau ahua tapaka he ha magaaho taha.
 • Fakameā e tāefu tapaka he motokā haau.
 • Uta kehe e tugi tapaka he motokā.
 • Fakailoa ke he tau tagata – tau taha fakamailoga “Smokefree” (ai ula tapaka) he pū hio.
 • Ole ke he magafaoa haau ke lagomatai a koe ke ua ula i Ioto he motokā haau.

Kia eke a koe mo fakafifitakiaga mitaki ti aua neke ula a koe he ha magaaho taha ka hā i ai e tau fānau. To eke e mena nai mo lagomataiaga ki a lautolu ke ua ula tapaka.

Vakatabuya na vakatavako e na nomu motoka

Me kua nira ceguva na gone na kubou e veivakaleqai, me tekivu
mai na ika 28 ni Noveba 2021 sa vakatabui vakalawa na vakatavako
ena loma ni motoka se lori kevaka era tiko kina na gone era se bera
ni yabaki 18.

E na vakacacana na nodratou bula na luvemu na vakatavako e na motoka, baleta:

 • Ni ratou ceguva kina na kuvu ni tavako ka rawa ni vakavuna e so na mate me vaka na mate ni saresare, vuce ni loma ni daliga, kei na ceno.
 • Ni ko ira na gone era veimaliwai kei ira na nodra i tokani, lewe ni vuvale, se wekadra era dau vakatavako, era rawa ni via kana tavako tale ga.

E veiwaki tu e na kuvu ni tavako na kubou mai na kama ni mua ni i tibi tavako kei na kuvu e uvuca tani ko koya e vakatavako. E tiko kina e sivia e 200 na ka e gaga, ka so vei ira oqori e rawa ni vakavuna na kenisa (cancer).

Na kuvu ni tavako e na nomu motoka

 • E na sega ni cagina tani taucoko na veika gaga ke dola na i iloilo ni katuba leka.
 • E na dede toka na kena tiko ga na veika gaga e na motoka, dina ni sa seyavu na kuvu kei na i boi ni tavako.
 • Era sega ni levea rawa na gone na kuvu ni tavako e na motoka.

Veika rawarawa e rawa ni caka me kua kina na vakatavako e na nomu motoka

 • Virikotora na lewa – me tabu ni dua e vakatavako e na nomu motoka e na veigauna taucoko.
 • Vakasavasavataka na i vuruvuru ni tavako ni nomu motoka.
 • Kauta laivi na i vakawaqa ni tavako ni motoka.
 • Vakatakila vei ira na tani – biuta na i vakatakilakila ni tabu na vakatavako (Smokefree) e na i iloilo ni katuba leka ni nomu motoka.
 • Kerei ratou na lewe ni nomu vuvale kei ira na wekamu me ra tokoni iko; me ra kua ni vakatavako e na nomu motoka.

Mo i vakaraitaki vinaka vei ira na gone e na nomu kua ni vakatavako e matadra e na dua na gauna. E na rawa ni tarova na nodra via kana tavako.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke