Make Your Car Smokefree - Cook Islands Māori version - HE1803-CIM

Reviewed
April 2023
This resource relates to the following topics:

Leaflet in Cook Islands Māori on keeping your car smokefree and not exposing passengers, especially children, to the risk of second-hand smoke, or to the negative example of smoking. Describes the risks of second-hand smoke, which can increase the likelihood of chest infections and contains many poisons known to cause cancer.

Download resource

Download PDF

Order resource

Details

Reviewed
April 2023
Updated
April 2023
Format
Card A5
HE code
HE1803-CIM
Language
Cook Islands Māori

The full resource:

Akapapuʼia tōʼou ei mōtokā kare e kai ʻavaʼavaʼia ana ki roto

I te ʻakatopa mai i te tamariki i te ʻakaeaʻanga i te auaʻi ʻavaʻava a
tetaʻi atu, kua riro mai ei ture, te kai ʻavaʻava i roto i tetaʻi ʻapinga ʻakaʻoro, me e tamariki tetaʻi tei raro ake i te 18 mataʻiti i roto, mei te rā 28 o Noema i te mataʻiti 2021.

Ka tupu te kino ki tāʼau anau tamariki me kai ʼavaʼavaʼia i roto i te mōtokā, nō te mea:

  • Ka akaea te tamariki i te rua ō te koʼu auaʼi ā te aronga kai ʻavaʼava, ē kā riro tēia i te ʻakatupu i tētai au maki, mei te au tu maki ūmaūma, te taringa pīrau, ē te potopoto aʼo.
  • Ko te au tamariki māpu e au taeake/ngutuare tangata/kopu-tangata tō rātou e kai ʻavaʼava ana, tē kā riro katoa mai ei aronga kai ʼavaʼava.

Te rua ō te koʼu auaʼi i roto i tōʼou mōtokā

Ko te rua ō te koʼu auaʼi ʻavaʼava, koia oki, ko te auaʼi i te ope o te ʻavaʼava ē kā ra, ē pēra katoa te auaʼi tā te tangata kai ʻavaʼava ē pupuʼi ra ki roto i te reva. Tei runga atu i te 200 te au tū poitini i roto i teia auaʼi te ka riro ē, nā tētai pae ō teia au poitini, e ʻakatupu i te maki cancer. 

  • Ua atu ē ka akatueraʼia te au māramarama ō te mōtokā, kāre te au poitini kātoatoa ē pou i te ngaro
  • Ua atu ē ka ngaro te auaʼi ē te aunga ō te ʻavaʼava, kā roa te poitini i te vai ua anga.
  • Kāre e rauka i te tamariki i roto i te mōtokā i te akaneke mamao ia rātou i te rua o te koʼu auaʼi ʻavaʼava.

Te au takainga māmā kia kore tōʼou mōtokā ē kīʼia ē te rua ō te koʼu auaʼi ʻavaʼava

  • Tukuʼia tetai ture – kāre ē tikaʼia te kātoatoa i te kai ʻavaʼava i rota i tōʼou mōtokā.
  • Tāmaʼia tāʼau apinga vairanga reʼu ē te tumutumu ʻavaʼava
  • Akapaeʼia te apinga tutungi ʻavaʼava.
  • Akakiteʼia ki te tangata – tukuʼia tetai tuatua ārai i te kai ʻavaʼava (Smokefree) ki runga i tōʼou māramarama mōtokā.
  • Patiʼia ki tōʼou ngutuare ē te kopu-tangata, auraka e kai ʻavaʼava i roto i tōʼou mōtokā, ei rāvenga no te turuturu i tōʼou anoano.

Kia riro koe ei ākaraʼanga meitaki nō te katoatoa, i te kore ē kai ʻavaʼava i te au tuātau katoatoa mē ē tamariki tetai i reira. Ka riro teia i te tauturu kia kore rātou e riro mai, e aronga kai ʻavaʼava.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke

 

Code: HE1803 Cook Islands Māori