Make Your Car Smokefree - Samoan version - HE1803-SAM

Reviewed
April 2023
This resource relates to the following topics:

Leaflet in Samoan on keeping your car smokefree and not exposing passengers, especially children, to the risk of second-hand smoke, or to the negative example of smoking. Describes the risks of second-hand smoke, which can increase the likelihood of chest infections and contains many poisons known to cause cancer.

Download resource

Download PDF

Order resource

Limited stock

Allow up to 3 weeks for delivery.
We’ll let you know if there are any problems.

Details

Reviewed
April 2023
Updated
April 2023
Format
Card A5
HE code
HE1803-SAM
Language
Samoan

The full resource:

ʻIa taofia le ulaula i lau taʼavale

Mo le faaitiitia o le afaina o tamaiti mai asu o tapaa o ula e isi, na
amata taofia i le tulafono mai le aso 28 Novema 2021 le ulaula i totonu o se taavale a o iai ma tamaiti e i lalo ifo ma le 18 tausaga le matutua.

ʻO le ulaula i le taʼavale e āfāina ai lau fānau ona:

  • ʻOleʼā latou mitiʼia ai asu o sikaleti a isi, ma o tamaiti latou te manavaina le asu o sikaleti a isi e sili atu ona latou ono maua i ni maʼi e pei o faʼamaʼi o le fatafata, taliga tutuli ma le maʼi sela.
  • ʻO tupulaga talavou e iai a latou uō/ʼaiga e ulaula e sili atu foʼi ona ono ʻavea i latou ma tagata ulaula.

ʻO le asu mai le sikaleti a isi i totonu o lau taʼavale

ʻO le asu mai le sikaleti a isi e āfua mai lea i le muli sikaleti ʻoloʼo ola faʼapea ma le asu e feula mai e le tagata ulaula. ʻOloʼo iai ma le sili atu i le 200 kasa ma isi vai ʻoʼona, ʻo nisi e ono maua ai i le kanesa.

  • ʻO le tatalaina o faʼamalama e lē mafai ona ʻaveʼese ai le tele o kasa ma vai ʻoʼona.
  • E tūmau pea kasa ma vai ʻoʼona tusa lava pē ʻua teʼa le asu ma le manogi.
  • E lē mafai ona ʻalofia e tamaiti le asu o sikaleti a isi ʻaʼo iai i totonu o le taʼavale.

ʻO ʻauala faigōfie e taofia ai le ulaula i lau taʼavale

  • ʻIa fai se tulāfono – e sā le ulaula i le taʼavale i taimi ʻuma.
  •  Fufulu le tālefulefu o lau taʼavale
  • ʻAveʼese le afi tutu sikaleti mai le taʼavale.
  • Faʼailoa i isi tagata – faʼapipiʼi se faʼailo “E Sā le Ulaula” i le faʼamalama o lau taʼavale.
  • Fai i lou ʻāiga e lagolago ʻoe i le taofia o le ulaula i lau taʼavale.

ʻIa ʻavea ʻoe ma faʼataʼitaʼiga lelei ma ʻaua neʼi ulaula ʻaʼo iai tamaiti i soʼo se taimi. E faʼaitiitia ai le ʻavea o i latou ma tagata ulaula.

www.smokefree.org.nz/secondhandsmoke

 

 

Code: HE1803 Samoan