National Bowel Screening Programme National campaign poster A3 Kiribati - HE2634

Reviewed
April 2023
This resource relates to the following topics:

National bowel screening campaign posters, A3 size in Kiribati. Posters can be used by anyone who wants to support and promote the bowel screening programme.

Download resource

Download PDF

Order resource

Details

Reviewed
April 2023
Updated
April 2023
Format
Poster A3
HE code
HE2634
Language
Kiribati (Gilbertese)

The full resource:

E bebete karaoan te tutuo ae te bowel screening

Ko kona ni karaoia!

Akea boona - Karaoia mai iaan mwengam

Ngkana 60 nakon 74 am ririki ni maeu, ko kona ni karaoa te bowel screening n akea boona. E na kanakoaki nakon mwengam te kete ibukin te bowel screening ni katoa uoua te ririki. Te tutuo ae bebete aei e kona ni buoka kuneakin te bowel cancer ni moantaai ao man kona ni katokaki raoi ngkana e bwain aorakiaki. Ngkana e reke te tutuo iroum, ko a bon karaoia naba! E kona ni kamanoa maeum.

Ibukin tabanin rongorongona, nakon
timetobowelscreen.nz
ke taetae nakon am taokita

Code: HE2634